Artık fungle kendisiyle insan ırkı arasındaki can alıcı farkı biliyordu: fungle kendini dünyaya bağlı hissediyordu, ama insanlar böyle hissetmiyor gibiydiler.