Gerçekte Türkler bazı konularda tembel ve umursamaz olsalar bile bir işe başladırlar mı, zamana aldırış etmezler; genellikle karşı tarafı memnun etmeye çalışırlar.