Rızkı, her mahlûk için ihtiyâcı kadar takdir eden Cenâb-ı Hak'tır. Onun temini için hırslı olmak abestir. Zîrâ hadîs-i şerîfte "Ecelin kula ulaşması gibi rızık da kula ulaşır."
(ibn Hibban, Sahih, VII,31)