İslâm ahlakında vazife mutlaktır; hiçbir maddi ve dünyevi gayeyi elde etme şartına bağlı değildir.
...
İnsan, “Allah’ın emrini ancak şu şartla yerine getiririm” demek ve bu emri herhangi bir gaye için vasıta telakki etmek hakkına sahip değildir.