İslâm ahlakı açısından insanın yaşayışı, başka insanlardan kopuk, bağımsız ve ferdî değildir. Hatta bir kişinin hayatı baştan sona kendisinden başlayıp kendisinde biten bir olay değildir. Çünkü -ilâhi takdir gereğince- her birimizin fiil ve davranışları, çok zaman bizi aşan sebeplere dayandığı gibi bizi aşan sonuçlar doğurur. İşte hayatın bu iç-içeliği, her bir insan için yekdiğerlerine karşı birçok haklar ve sorumluluklar getirir.