Bilinçleninceye kadar asla başkaldırmayacaklar, ama baş kaldırmadıkça da bilinçlenemezler.