“”Biz ve onlar ayrı yolların yolcusuyuz.
Ona bir adım bile uyduğumuz zaman

metodumuzun tümünü ve yolumuzu kaybederiz.””