Cumud ise; günün şartlarına uymadığı ve geleceğe de ışık tutmadığı halde geçmişte başarıya götüren vesilelere bağlanmak ve onlarla yetinmektir. Aynı şekilde bu bakış açısı da geçmişte faydalı ve yön verici olan vesilelerin zamanla şer'î temel kaidelerin donuklaşmasına sebep olan bir problemdir