Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli' de
Felatun' u beğenmez anda çok divaneler gördüm

Ziya Paşa