Peygamber'in (s.a.v) askerlerinin gideceği yönü müşriklere bildirmeye çalışan Hatib b. Ebi Belta olayı da bu konuda zikredilebilecek olaylardandır. Ebu Belta'nin sergilediği bu davranış, özellikle savaş gibi durumlarda basit bir hata değildir. Buhârî, bu rivayeti "Casusluk" başlığı adı altında zikreder. Ebu Davûd da bu olayı "Müslüman'ın casus olması"
başlığı altında zikreder.

Ömer'in (r.a.) onu öldürme isteği karşısında Nebi (s.a.v.) onun Bedir ehlinden, aynı zamanda İslam'a ilk girenlerden biri olduğunu zikrederek Ömer'i engelledi. Ömer (ra.) onun
boynunu vurmak isteyince Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu;

"O, Bedir savaşında bulundu. Allah, Bedir ehlini gördü ve şöyle buyurdu;"İstediğinizi yapın, çünkü ben sizi bağışladım."

Amr b. Dinâr şöyle dedi. "Onunla ilgili olarak şu ayet-i kerime indi "Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyiniz."