Mesnevi:" İnsan, âdeta sırf gözden, yani derûni idrâkten ibârettir. Geriye kalansa deridir, hakiki göz ise, ancak dostu gören, yani onu idrak etmiş olandır. Dostu görmeyen gözü, sen göz sayma!" (c.1, 1406)