Dil derdini gamunla dil-efgâr olan bilür
Bîmâr hâlini yine bîmâr olan bilür

( Gönül derdini gönlü yaralı âşık bilir. Hasta hâlini yine hasta olan bilir.)
Bâki
Sayfa 143