"Soluğu aynı sürede alır, aynı sürede verirsin. Böylece tüm dünyayı birlikte algılamaya başlarsın."
Faruk Duman
Sayfa 92 - Can Yayınları