“ Kıyamet günü, kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı kabul edilirse, geri kalan amellerine bakılır. Namazı kabul edilmezse diğer amellerine de bakılmaz”