Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) Ensar'dan olan Nu'man b. Amr'a içki içtiği için ceza vermiştir. Aynı şekilde Ömer b. Haytab (r.a.) kendi döneminde Kudame b. Mez'ûn'u cezalandırmıştır. Bu iki Sahabe de Bedir savaşına katılmışlardı. Allah-u Teâlâ'nın seçtiği ve masum kıldığı Peygamberler hariç insanoğlu, tabiatı gereği iman yönden ne kadar güçlü olsa da hayatında bir zaafa ve eksikliğe sahip olabilir.