Ebû Bahterî şöyle dedi: "Ali'ye (r.a.) Cemel ehlinin müşrik olup olmadıkları soruldu. Ali (ra.):
"Onlar şirkten kaçtılar" dedi.
Sonra münafık olup olmadıkları soruldu. Ali (ra.):
Münafıklar Allah'ı çok az anarlar" dedi.
Sonra denildi ki: "Peki onların durumunu nasıl açıklayabiliriz? Ali (r.a.) dedi ki:
"Onlar bize baş kaldıran kardeşlerimizdir:"