Tarafsızlığımız, bu gemileri silahsızlandırarak mütarekeye kadar muhafaza etmeyi gerektiriyordu. Fakat Alman büyükelçisinin bana söylediklerinden Almanya ile akdettiğimiz anlaşma ortadan kaldırılmadan bu gemilerin silahsızlandırılması ve mürettebatının geri gönderilmesini kabul etmeyeceğini anladım. O zaman ben de, ertesi gün durumu protesto edecekleri kesin olan İtilâf Devletlerine Osmanlı Hükümetinin bu iki gemiyi satın aldığını söylememi kabul etmesini istedim. Çok çetin geçen bu görüşme sonunda Alman Büyükelçisi bu sözde satışı hiçbir şekilde yalanlamayacağına dair taahhüt verdi. Üç veya dört gün sonra Goeben ve Breslau'da Osmanlı bayrağı dalgalanıyordu.