Şeytan zikredenin zihnini karıştırır. Çünkü nefis kalbi istila etmekte ve bağımsız, kendine ait müstakil benliğinin var olduğu iddiasında bulunmaktadır. Askerleri de heva, şehvet ve şeytanın vesveseleridir. Kul, ihlasla inkar ve kabul etme anlamındaki "La ilahe illa'llah" kelimesini söylerse rablik iddia eden ve nefis, heva, şehvet ile şeytanın vesveseleri gibi ilahlık taslayan tanrıları inkar eder.