Niçin bazıları yoksulluk, ötekileri refah içinde?
Niçin bazıları, hiçbir zaman kurtulmak ümidi olmaksızın, diğerlerinin esareti altında?
Emile Zola
Sayfa 116 - Can Yayınları