..........

O esnada “Müsaadenizle ben izah edeyim Lütfü Beyciğim!” diye bir ses duyuldu. Dönüp baktık. Avni Vav!