"Bir insan niçin burada olduğunu ve yaşamının gerçek sebebini anlamadan ölürse, buna trajediden başka bir isim verebilir miyiz?"