Adorno'nun "yönetim altına alınmış dünya" dediği, Marcuse'ün ise daha sonraki yıllardaki "tek­boyutlu toplum" diyeceği toplumda ideolojinin bu hayatın her yerine sızması ve hayatı nüfuzu altına alması o bo­yutlara varmıştı ki, direnme, adeta, bütünüyle yok edil­miş oluyordu.
Martin Jay
Sayfa 42 - Der Yayınları