Suriye'deki Müslümanlar çok değişti. Evvelki Müslümanlarla bugünküler aynı değil. Müslüman Araplarda yüz yıl önce Allah korkusu vardı. Çok misafirperverlerdi. Evvelki Müslumanlar olsa Halep'e dönerdim. Şimdikiler varken dönmem.
Serdar Korucu
Sayfa 62 - Aras yay.