501 syf.
·Puan vermedi
Temel bir tasavvufî birikimle ve ârifane bir varlık okuması yapabilen okurların içinde çok şey bulabilecekleri bir kitap.. Saydığım evsafa haiz olmayan , tasavvufa aşina olmayanların ise sayfalar arasında kaybolacağı ve kitabın ağırlığı altında şaşıracağını düşünüyorum..