"1914'te Almanya, Belçika'nın bütünlüğünü teminat altına alan antlaşmayı çiğnediğinde, İngiltere, hakarete uğrayan milli gururunu savunmak için gösterişli bir biçimde silaha sarıldı. Bütün dünya, Kayzer'in Belçika'ya saldırmasına karşı kızgınlıktan titredi.

Tam beş yıl sonra, Büyük Britanya temsilcisi Amiral Calthorpe'un,
Mondros Mütarekesi maddelerinin altındaki imzası, silahsız, savunmasız bir millete aniden saldırılmak sureti ile utanç verici bir şekilde kirletilmişti. Yunan Ordusu sebepsiz yere İzmir'e çıkıyordu, orada katliam yapıyor, bütün Anadolu'nun ayağa kalkmasına sebep oluyordu.

Belçika'da şerefini korumaktan bu kadar gurur duyan İngiltere, Doğu'daki tarihini, ihtiras dolu ve sömürgeciliğinin geleceği için ölümcül bir yayılmacı siyasetle lekelemiştir."