...düşünürdüm ki, Alemi yaradan Tanrı yalnızdır; o'nun şeriki yoktur. Böyle olunca, Allah'ın mülkü olan yeryüzüne sahip olan kişinin de şerikinin olmaması gerekir.