Herşeye egemen olan çıkarcılar, gerçeklerin açıklanmasına katlanamıyorlardı. Doğruları söyleyip yazanları, türlü yasadışı yollarla, baskılarla susturuyorlardı.
Aziz Nesin
Sayfa 103 - Tekin Yayınevi, 5.Basım(1976)