Terminatör teknoloji "her bir tohumun DNA'sına, kendi embriyolarını öldürmesi kodlanmış bir genin yerleştirilmesi" demektir. (Bu sayede Tohumun yeniden üretilebilirligi engellenmiş olmakta ve küçük meta üreticilerinin bu tohumu üreten firmalara bağımlılığı sağlanmaktadır.)