Hayatın gayesini sadece kaba bir mutlulukta gören ve yeme-içme gibi alelâde arzuların temininden başka kaygı taşımayanları Kur’an-ı Kerim hayvanlardan farksız görmüştür.