"Bir kişi, cennetin bile tadı olmaz!" Evet doğru... Ama iki kişi de cenneti cehenneme çevirir, bu da doğru...
Aziz Nesin
Sayfa 149 - Tekin Yayınevi, 5.Basım(1976)