Sümerler ondalık sayılar kullanmak yerine 6’lık sayı sistemi kullanıyorlardı. Altışar altışar sayıyorlardı,bugün bizim için 10 ne ise Sümerler için de 6 oydu. 360 derece Sümerlerden geliyor. O yüzden de saatleri 60 tane dakikaya,dakikayı da 60 tane saniyeye,saniyeni de 60 tane saliseye böldüler.