Iyiliksever şeyhim size bir süprizim var
Kırk karınızdan kırkıyla yatmak istiyorum bir gecede
Bana şeyinizi ödünç verir misiniz?