Bir bütün, kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir şeydir; bir melodi, kendisini oluşturan notaların basit toplamı değil, bu notaların organizasyonunun bir ürünüdür.