Gerek o­nunla özdeşleşmek için ve gerekse ona karşı başkaldırmak için gerekli olan güçlü baba-figürünün ortadan silinmekte oluşu nedeniyle, çocuklar, şimdi, yönetim altına alınmış bugünkü dünyamızın dağılganlaştırılmış otoritesine karşı boyun eğici bir tutu­mu benimsemeye terkedilmiş bulunmaktadırlar.
Martin Jay
Sayfa 122