"Tasavvuf artık yeraltından çıkmalı ve kendini zamanla üzerinde tortulaşmış yobazlık, değişime kapalılık, içine kapanıklık ve cehaletten kurtararak insanların gerçek huzur ve mutluluğu elde etmelerine ön ayak olmalıdır. Günümüzdeki tasavvufi hareketlerin/ tarikatların en büyük çıkmazı da cehalet ve aslında olmaması gereken şekilciliktir. Cehalet ve kapalılığın doğurduğu şeyse, bizdeki yansımaları itibariyle keramet düşkünlüğü, mutlak itaat, bilim, sanat ve siyaset gibi dünyevi alanlara düşmanlıktır. Bunlarsa asıl mürşit olan Kur'an ve sünnette hiç yeri olmayan şeylerdir."