Daha sonraları Hıristiyan tarihçiler tarafından Büyük Konstantin olarak adlandırılan Roma İmparatoru I. Konstantin (275-337), Hıristiyanlık’ın Avrupa çapında özgürce yayılmasını sağlayan barutun fitilini ateşleyen kişi olarak bilinir.
Hıristiyanlık, Konstantin MS 306 yılında imparator ilan edildiğinde müsaade edilmeyen bir dindi. Roma geleneği olarak Konstantin, tanrıları sakinleştirmenin acı çekmekten sakınmanın tek yolu olduğuna inandı. Hıristiyanlar’ın putları yapmayı ve tapmayı reddetmelerinin Roma tanrılarının gazabını çekeceğinden korktu. Sonucunda Hıristiyanlar, hükümetlerin dışında tutuldu ve Roma ordularınca baskılandı.
Ancak 312’de Konstantin, Milvian Köprüsü Muharebesi’ni kazanarak Latince konuşan Batı Roma İmparatorluğu’nu birleştirdikten sonra fikrini değiştirdi. Konstantin savaşa girmeye hazırlandığı bir sırada söylenildiğine göre gökyüzünde İsa Mesih’in Yunanca baş harflerini gördü, bunu “Bununla Fethet” yazısı takip etti. Savaşlardan zaferlerle çıktıktan sonra Konstantin hemen Hıristiyanlık’ı tanımaya başladı.
Konstantin ilk önce, kişisel işareti olarak İsa’nın Yunanca baş harflerinin birleşimi bir sembolü benimsedi. Daha da önemlisi Yunanca konuşan Doğu Roma İmparatorluğu’nun İmparatoru Licinius ile güçlerini birleştirdi ve Milano Fermanı’nı imzaladılar.
Milano Fermanı, dinin yayılışını hızlandırdı. Hıristiyanlar’a ibadet haklarını tanıdı, el konulan Hıristiyan mülklerini iade etti ve kamuda vaaz vermeye başlamalarına izin verdi. Aynı zamanda Pazar günlerini ibadet günü olarak belirledi. Milano Fermanı, Hıristiyanlar’a sosyal ve siyasî katılımlarını arttırmak için imkânlar sundu.
Bu dönemde Beytüllâhim’deki İsa’nın Kilisesi ve Kudüs’teki Kutsal Mezar Kilisesi inşa edildi. İmparator Konstantin’in ölüm döşeğindeyken Hıristiyanlık’a döndüğüne inanılır.
EK BİLGİLER:
1. Milano Fermanı, resmen bir ferman değildir, Milano’yla da keşfedilmiş bir bağı yoktur. İsmin kökeni bilinmemektedir.
2. Hıristiyanlık, İmparator I. Theodosius yönetimi altında dördüncü yüzyılın sonlarına kadar Roma İmparatorluğu’nun resmi dini yapılmadı, sadece meşru kabul edildi.
3. Konstantin, 325’te İznik Akidesi’nin çıkarıldığı İznik Konseyi’ni destekledi ve teşvik etti: “Cenneti ve yeryüzünü, görüleni ve görülmeyeni yaratan bir olan Yüce Tanrı Baba’ya inanırız. Bir olan Tanrı’nın Oğlu, İsa Mesih Efendimiz’e inanırız.”