Aydınlanma çağı felsefesine dayandırdıkları laikliğin saygınlığını yitirmesi onları birleştirdi.