İşte, anne, yaşamak , dedi. Bak, insanları nasıl birbirinin üstüne saldırtıyorlar! Böyle yapıyorlar da halk ister istemez birinin boğazına atılmak zorunda kalıyor. Kim? Öyle bir adam ki, o da sizin gibi hukukundan yoksun, o da sizin gibi mutsuz. İşte bu adam ötekilerinin üstüne saldırıyor, çünkü aptaldır, çünkü anlamıyor. Polisler, jandarmalar, hafiyeler hep bizim düşmanlarımızken onlar da bizim gibi birer insandır, onları da alet gibi kullanıyorlar, onlara da bizim gibi insan gözüyle bakmıyorlar İşte böylece insanları birbirlerine düşman ediyorlar . Bir yandan ahmaklık, öbür yandan korku! Gözlerini yummuş, elleri ayakları bağlanmış! Bir bölüğü öteki bölüğün üstüne kışkırtılmış! Baskı, dayak, zulüm, ezilmek, elde alet gibi kullanılmak! Kısacası insanlıktan çıkarılmış ta sopa, taş tüfek haline getirilmiş! Sonra da buna uygarlık diyorlar hükümet, devlet adı veriyorlar.
Maksim Gorki
Sayfa 190