Psikolojik anlamda, haz ve acı, aslında yalnızca irade fenomenlerinin bilinçli zıt iki yönüdür. Yaşamda tezahür eden iradenin edinimi ve bir olay dahilinde bu edinimin bilinci, bizim mutluluk adını verdiğimiz haz hissinin mekanizmasıdır.