Selâhiyetim olsaydı, her sene Üniversitenin ve yüksek mekteplerin son sınıflarını bir araya toplar, onlara şu fikirleri kabul ettirmeye çalışırdım.
-Tahsiliniz bugün sona eriyor değil mi? Ellerinize tutuşturulan diplomanın en büyük yalanı budur. Tahsiliniz bugün bitmiyor, bilakis bugün başlıyor. On altı, on yedi seneden beri size öğretilen şeylerin çoğu ihtisas bakımından lüzumsuzdur; bütün dünyada halâ yıkılamamış kötü bir öğretim sisteminin kurduğu an'aneye göre hafızalarınıza istif edilmiş, unutulmaktan başka hiçbir şansları olmayan ölü bilgilerdir. Zekânız bu kokmuş malumat kadavralarını ne kadar çabuk atarsa hürriyetine o kadar erken kavuşur. Mümkün olsaydı , bugün size diploma yerine hafıza müshili verir, ilmin bu molozlarını ruhun barsaklarından dışarıya çabuk def etmenize hizmet ederdim. Elinizdeki diploma, öğretim denilen ve yazık ki ilacı henüz keşfedilmemiş müzmin bir hastalığın raporudur.