Göktürklerden sonra Türklerin siyasi parçalanmaları ve büyük bir imparatorluk kuramamış olmaları bir çok yabancı dinlere ve kendi mizaçlarına aykırı inanışlara bölünmeleri ile alakalı idi.