"Ruh hastalığı, intihar ve ölüm konulu son araştırmalar, erkeğin kadına yönelik derin bağımlılığı ve onsuz maruz kaldığı duyarlılık teorisini desteklemektedir. Boşanmış ve dullara ilişkin çok sayıda araştırmayı analiz eden araştırmacılar şu sonuca varmıştır: Bekar erkekle bekar kadını, boşanmış erkekle boşanmış kadını ve dul erkekle dul kadını karşılaştırdığımız zaman, her bir durumda, akıl hastanelerine kaldırılmaya daha yatkın olan tarafın erkek olduğu görülür."