Bir erkek için bir fahişeyi ziyaret etmekten daha küçük düşürücü, kendini yokedici ve daha az doyurucu bir deneyim yok gibidir; bu, erkeğin aşağılık bir hayvan olarak kendine ilişkin nefret dolu imajını hepten pekiştiren bir deneyimdir.