Üzerinize giydiğiniz bir giysi, düşüncelerinizin bir yansımasıdır aslında.
Bir dünya görüşüdür.
Büyük bir var olma arzusudur.
Kişinin özgürlüğünü bedeniyle ifade etme şeklidir.