Mutluluk yolu bilgi ile bulunur.
Nice kirli şeyler yıkanmakla temizlenir.

Cahil, yıkanmakla temizlenmeyen bir kirdir.
Her işte bilgisizin nasibi pişmanlıktır.

Edeplerin başı dili gözetmektir,
Dilini koru, dişin kırılmasın.
Yahya Akyüz
Sayfa 39 - Pegem- Edip Ahmet - Atabetü-l Hakayık