Kendi kendine eğlenmek, acılarını unutmak için kendini roman okumaya veren insanlar vardır.
Miguel de Unamuno
Sayfa 194 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 6. basım