Bu şehrin şöhreti dilden diledir,
Füsundan rüyadan bir hoş çiledir,
A dostlar; rengârenk, bin renk Zile'miz
Ne diyem; velhasıl Zile Zile'dir.