Sîne-i mecrûhunuzu arz ittiğinden yâre ne
Bir onulmaz yaradır zahm-ı muhabbet çâre ne

Yaralanmış göğsünü yâre arz edişinden yâre ne
Sevgi yarası iyileşmez yaradır, çâre ne