Kanda bir gam yârsuz kalsa benimle yâr olur
Bir belâ kim sâhibin bulmaz bana gam-hâr olur
İstesem bir çâre bin nâ-çârlık yüz gösterür
Vüs’at istersem geniş dünyâ başuma dar olur.