Bilgiye sorular sorarak ulaşılır. Bunun yolu da Bağdat'tan geçer. Hatta bu yüzden, 'Sora sora Bağdat bulunur,' derler.